مشاوره سرمایه گذاری و تدوین طرح های تجاری

مشاوره سرمایه گذاری

اهمیت انجام مشاوره سرمایه گذاری

نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری و نقش این نهاد های مشاوره ای در جریان سرمایه گذاری در سطوح خرد و کلان، از اهمیت بالایی برخوردار است و از مولفه های مهم در زمینه فعالیت های مالی و سرمایه گذاری به حساب می آید.

با پيشرفت دانش و فناوري و پيچيده‌تر شدن رقابت در دنياي كسب و كار امروز، ضرورت انجام تحليل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌ گذاري بيش از پيش نمايان گشته است. به گونه‌اي كه يكي از اصلي‌ترين وجوه تمايز سازمان‌ها در دنياي رقابتي اتخاذ استراتژي‌ها و جهت‌گيري‌هاي صحيح در سرمايه‌گذاري‌ها و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي‌ست. از اين رو، سازمان‌ها نه تنها براي بهبود عملكرد خود بلكه براي ارتقاء و تداوم فعاليت خويش، بايد تلاش كنند تا با بهره‌گيري از آخرين دانش و فناوري روز و تصميم‌گيري‌هاي درست و نيز استفاده از امكانات، دارايي‌ها و منابع قابل حصول، به بالاترين اثربخشي دست يابند. چه آن كه، منابع موجود هر سازمان نيز محدود است و سازمان‌ها ناگزير از برنامه‌ريزي موثر براي بهره‌گيري بهينه از آنها هستند. بي‌گمان، از خدمات مشاوره اقتصادي و سرمايه‌ گذاري دست‌يابي به راهكارهاي مناسب براي تخصيص بهينه منابع و جهت‌گيري‌هاي صحيح سازماني را با سهولت و دقت بيشتر به دنبال خواهد داشت.
نیاز به استفاده از خدمات مشاوره‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری و نقش این نهاد‌های مشاوره‌ای در جریان سرمایه‌گذاری در سطوح خرد و کلان، زمینه‌های شکل‌گیری شرکت‌های مشاوره‌ای را در فضای سرمایه‌گذاری به وجود آورده است‌. در همین راستا یکی از الزامات دستیابی به توسعه پایدار و موثر به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه؛ انتخاب، اولویت‌بندی و ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌ گذاری است. هر چند ظهور و بروز شرکت‌های مشاوره سرمایه‌ گذاری، طرح‌نویسی و ارزیابی طرح‌ها در کشور ما بهانه‌ای برای دریافت تسهیلات بانکی است، در کشورهای توسعه‌یافته این نهاد‌ها از جایگاه دانشی و تخصصی در زمینه پیشبرد اهداف فردی و جمعی اقتصادی برخوردارند و یک مولفه مهم در زمینه توسعه فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری به حساب می‌آیند.

 

گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا با تامین کادر متخصص در زمینه مشاوره خدمات سرمایه گذاری خدمات ذیل را در راستای مشاوره سرمایه گذاری در سطوح مختلف ارائه می نماید:

- انجام مطالعات بازار

- تدوین گزارشات توسعه محصول

- ارائه طرح های تجاری

- ارائه ایده های نوین سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور

- تدوین گزارش برنامه مدیریت پروژه (pmp) برای پروژه های مختلف بر اساس استاندارد pmbok

- تدوین برنامه زمانبندی و تخصیص زمان و هزینه با نرم افزار MSP