نشان حلال (HALAL) صنایع غذایی

halal

حلال به عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذای سالم و بهداشتی در جهان، عاملی برای توسعه مبادلات محصولات و صنایع غذایی در بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است. رعایت استانداردهای حلال به ویژه برای واردات محصولات به کشورهای اسلامی و مصرف جوامع مسلمان در کشورهای غیر اسلامی ضروری است، لذا در این راه، وظیفه حکومت های اسلامی است که با تدوین استانداردهای لازم، توسعه این نوع از تجارت را هموار کنند که این موضوع نیازمند، تدوین دستورالعمل های اختصاصی، آئین نامه ها و دستورهای شفاف خواهد بود.

تا کنون چندین استاندارد ملی و بین المللی در زمینه غذای حلال تدوین گشته است که از آنجمله:

*راهنمای عمومی غذای حلال، 2010، مصوب اجلاس کامسک

*آئین نامه اجرائی قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید،1387، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کل کشور  

*راهنمای عمومی غذای حلال (12000)، 1388، سازمان ملی استاندارد ایران

-راهنمای عمومی غذای حلال، 2010، مصوب اجلاس کامسک

حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی، سازمان ملی استاندارد ایران و دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در اجلاس ها و مجامع بین المللی مرتبط به استاندارد نویسی حلال در کشور ترکیه از سال 2008 نهایتاً منجر به تصویب راهنمای عمومی غذای حلال در سال 2010 گردید. این مهم، نقطه عطفی در مبانی فقهی مورد قبول مذهب شیعه محسوب می گردد و راهنمای مذکور تا کنون ملاک عمل کلیه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین ایکریک می باشد.

راهنمای عمومی غذای حلال (مصوب اجلاس کامسک) به بررسی تعاریف و اصطلاحات، قوانین اسلام، ایمنی مواد غذایی، افزودنی های غذایی، مواد غذایی اصلاح شده ژنتیکی، افزدونی ها، آنزیم ها، میکرو ارگانیسم ها، انبارش، ماشین آلات، بسته بندی و غیره می پردازد. این راهنما هم اکنون در سطح کشورهای اسلامی در حال بررسی مجدد و ویرایش است که پس از ویرایش، نسخه نهایی بر روی سایت بارگذاری خواهد گردید.
بدیهی ست با اجرای استانداردهای حلال اهداف زیر بدست خواهد آمد:

-دستیابی به تولید غذای حلال و افزایش اعتماد به نفس مصرف کننده مسلمان با توجه به غذای حلال.
-توسعه الزامات اقتصادی و بازرگانی تحت عنوان توسعه بازارهای اسلامی بر پایه غذای حلال.
-برقراری چارچوب اساسی برای قوانین و آئین نامه ها در غذای حلال و گواهی های مرتبط.