دوره های آموزشی


وبینار آموزشی آنلاین " مدیریت ارتباط با مشتری "
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1399/03/10
پایان دوره: 1399/03/10
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: ساعت 16 الی 18 روز شنبه 10 خرداد روز
قیمت: 40000 تومان

کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
MSP آشنایی کاربردی با نرم افزار نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/05/15
پایان دوره: 1398/06/15
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 8 روز
قیمت: 870000 تومان

دوره آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/06/20
پایان دوره: 1398/06/21
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 388000 تومان

مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 ISO 9001:2015 دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/05/24
پایان دوره: 1398/05/25
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 300000 تومان

ثبت نام چهل و هفتمین امین کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) در ارومیه
تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با HSE
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/12/22
پایان دوره: 1398/12/23
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 420000 تومان