دوره های آموزشی


کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
MSP آشنایی کاربردی با نرم افزار نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1397/04/30
پایان دوره: 1397/05/23
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 8 روز
قیمت: 490000 تومان

دوره آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1397/12/15
پایان دوره: 1397/12/16
وضعیت: 9 روز و 21 ساعت تا شروع
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 200000 تومان

مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 ISO 9001:2015 دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1397/10/20
پایان دوره: 1397/10/21
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 175000 تومان

ثبت نام سی ونهمین کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) در ارومیه
تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با HSE
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1397/12/07
پایان دوره: 1397/12/09
وضعیت: 1 روز و 21 ساعت تا شروع
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 200000 تومان