دوره های آموزشی


کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
MSP آشنایی کاربردی با نرم افزار نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1397/04/30
پایان دوره: 1397/05/23
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 8 روز
قیمت: 490000 تومان

دوره آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/04/06
پایان دوره: 1398/04/07
وضعیت: 8 روز و 12 ساعت تا شروع
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 388000 تومان

مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 ISO 9001:2015 دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/04/12
پایان دوره: 1398/04/13
وضعیت: 14 روز و 12 ساعت تا شروع
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 245000 تومان

ثبت نام چهل و دومین کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) در ارومیه
تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با HSE
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1398/04/5
پایان دوره: 1398/04/07
وضعیت: 7 روز و 12 ساعت تا شروع
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 388000 تومان