دوره های آموزشی


آشنایی با بازار های مالی و مبانی بورس بین الملل
دوره آموزشی آنلاین آشنایی با بازار های مالی و مبانی بورس بین الملل
 شروع دوره : 15 تیر ماه 1399 ساعت 21 تا 23
مدت دوره 6 ساعت میباشد: 3 جلسه 2 ساعته
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1400/06/20
پایان دوره: 1400/06/31
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 6 روز
قیمت: 1200000 تومان

وبینار آموزشی آنلاین ارتباط با مشتری CRM
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1400/07/20
پایان دوره: 1400/07/20
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 1 روز
قیمت: 320000 تومان

کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
MSP آشنایی کاربردی با نرم افزار نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1400/08/08
پایان دوره: 1400/09/25
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: روز
قیمت: 6500000 تومان

دوره آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
کارگاه آموزشی تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1400/07/28
پایان دوره: 1400/07/29
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 690000 تومان

مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 ISO 9001:2015 دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1400/07/21
پایان دوره: 1400/07/22
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 2 روز
قیمت: 1400000 تومان

ثبت نام شصت و یکمین کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست (HSE-MS) در ارومیه
تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار، سلامت و محیط زیست به منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با HSE
نمایش جزییاتثبت نام در دوره
شروع دوره: 1400/06/17
پایان دوره: 1400/06/18
وضعیت: پایان یافته
مدت دوره: 3 روز
قیمت: 930000 تومان