برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار و خدمت به مشتری در سالن های زبیایی توسط گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا

1397/09/25 3832

برگزاری دوره مدیریت رفتار و خدمت به مشتری در سالن های زیبایی

دومین دوره آموزشی مدیریت رفتار و خدمت به مشتری ویژه سالن های زیبایی توسط گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا  در شهر ارومیه برگزار گردید.

مدرس این کارگاه آموزشی آقای مهندس سجاد جوانمرد مشاور و سرممیز سیستم های مدیریت و کیفیت در خصوص تقسیم بندی مشتریان ، استراتژی های مشتری مداری ، مدیریت تجربه مشتری ، مهارت های انسانی ، مدیریت شکایت مشتریان ، عوامل محسوس در مشتری مداری و مدل پژواک مشتری سخنرانی نموده و تجربیات خود در این زمینه را در اختیار مدیران سالن های زیبایی قرار دادند.

این کارگاه با حضور و مشارکت 35 سالن زیبایی شهر ارومیه برگزار گردید.

 موضوعات مرتبط