برگزاری سی و نهمین دوره آموزشی ایمنی بهداشت و محیط زیست توسط گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت در ارومیه با همکاری مرکز تحقیقات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

1397/11/07 4243

برگزاری سی و نهمین دوره آموزشی ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE-MSتوسط شرکت بهسان کیفیت آسیا در ارومیه

سی و نهمین دوره آموزشی ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE در شهر ارومیه با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار توسط آکادمی بهسان کیفیت آسیا در تاریخ 3 الی 5 بهمن ماه برگزار گردید.

این دوره با حضور 36 نفر از پیمانکاران و مدیران شرکت های پیمانکاری از شهرهای ارومیه ، تبریز ، خوی ، زنجان ، مراغه ، سلماس و مهاباد برگزار گردید و در این دوره آقای مهندس کامران کالجی از مدرسین با سابقه کشور در خصوص الزامات این استاندارد تدریس و کارگروهی به همراه پرسش و پاسخ به عمل آمد.

در پایان نیز آزمون با حضور نماینده مرکز تحققات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار سرکار خانم آقاپور برگزار گردید و شاخص رضایت مشتری از این دوره با 98 درصد یکی از بهترین و با کیفیت ترین دوره ها را رقم زد.

آقای مهندس سجاد جوانمرد مدیرعامل گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا با حضور در جمع شرکت کنندگان در پایان آزمون به اهمیت موضوع ایمنی و رعایت موارد توسط افراد آموزش دیده در پروژه ها اشاره نموده و آمادگی گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا را برای آموزش های ایمنی در محل و همچنین مشاوره در خصوص استقرار سیستم های ایمنی را اعلام فرمودند.موضوعات مرتبط