سی و هشتمین دوره آموزشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در شهر ارومیه توسط شرکت بهسان کیفیت آسیا برگزار گردید

1397/09/20 4497

برگزاری سی و هشتمین دوره آموزشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

سی و هشتمین دوره آموزشی ایمنی بهداشت و محیط زیست در ارومیه توسط شرکت بهسان کیفیت آسیا با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار در تاریخ های 14 ، 15 و 16 آذر 97 برگزار گردید.

مدرس این کارگاه آموزشی جناب آقای مهندس کامران کالجی از اساتید برجسته کشور در حوزه ایمنی به بیان مطالبی از قبیل :

  • مروری بر مدل ها و گزینه های سیستم مدیریت HSE
  • تشریح الزامات سیستم یکپارچه مدیریت HSE برمبنای OHSAS18001 و ISO14001 و OGP
  • تعهد و رهبری، خط مشی و اهداف استراتژیک در سیستم های مدیریت HSE
  • سازماندهی و تهیه مستندات در سیستم مدیریت HSE
  • مدیریت ریسک شامل شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها
  • طرح ریزی شامل مدیریت تغییر و آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
  • اجرا، عملیات، بررسی، پایش و ارزیابی عملکرد
  • بازنگری مدیریت و بهبود مداوم در سیستم های یکپارچه مدیریت HSE

پرداختند و در پایان روز سوم آزمون با حضور بازرس محترم مرکز تحقیقات از شرکت کنندگان به عمل آمد.

گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا به عنوان قوی ترین و باسابقه ترین مرکز در ارائه خدمات مهندسی ایمنی در شمال غرب کشور و شهر ارومیه فعالیت می نماید و در این راستا با برگزاری بیش از سی و هشت دوره در طی 6 سال فعالیت توانسته در فرهنگ سازی ایمنی نقش بسزایی داشته باشد.موضوعات مرتبط