ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری 

ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

 ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

کارآفرینان و مدیران ارشد سرمایه گذاری و مالی شرکت ها همیشه پیش‌روی خود فرصت‌ها و پروژه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب سود دارند. این پروژه‌ها از جهت سودآوری و هزینه‌های مختلف جانبی بایکدیگر تمایزاتی دارند که برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مختلف مطلوبیت و جذابیت‌های متفاوتی برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. بعضی از آن ها نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های  بیشتری در طول دوره سرمایه‌گذاری دارند و بعضی دیگر از جهت زمان، طولانی‌تر می باشند و یا دوره‌های بازگشت سرمایه در آنها کمتر از بقیه است. از این رو پروژه‌های مختلف می‌بایست بصورت منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گیرند و با توجه به شرایط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌های هزینه‌فرصت آنها تصمیم به انتخاب بین پروژه‌ها بگیرند.

یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران انتخاب طرح‌های‌‌ پربازده و کم‌ریسک است. طرح‌هایی که از نظر زمانی، در زمان معقولی به بار بنشینند و از نظر سودآوری، سود قابل قبولی را به همراه داشته باشند. از این رو ارزیابی اقتصادی طرح ها یکی از مهمترین مسائل پیش‌روی سرمایه‌گذاران است.برای ارزیابی اقتصادی طرح ها، ملاک‌های بسیار زیادی لازم است تا بررسی شود.

تعیین وضعیت سودآوری طرح، نرخ بازده داخلی، تحلیل تاثیر متغیرهای اقتصادی بر‌روی طرح، انتخاب نقطه سر به سر مناسب تحلیل هزینه‌ها و استهلاک از جمله این موارد می‌باشند.

گروه مهندسین مشاور بهسان کیفیت آسیا با تامین کادر متخصص در زمینه مشاوره خدمات ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری ذیل را در راستای مشاوره سرمایه گذاری در سطوح مختلف ارائه می نماید:

_ بررسی هزینه های سرمایه گذاری طرح ها

_ ارئه پیشنهادات در خصوص ماشین آلات داخلی و خارجی

_ بررسی درآمد حاصل از فروش

_ تدوین طرح های توجیهی اقتصادی و فنی

_ اخذ تسهیلات بانکی

_ تدوین گزارشهای ضمانت نامه صندوق ضمانت صنایع کوچک