سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست (Health,safety,environment) HSE-MS

HSE-MS

امروزه با توجه به ضرورت افزایش قابلیت یک سازمان در مواقع اضطراری و اجرای برنامه هایی جهت کاهش خطرات شغلی و زیست محیطی به ویژه در صنایعی نظیر نفت ، گاز ، پتروشیمی و عمران مقوله HSE مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.این راهنما می تواند به عنوان الگویی برای شرکت های تولیدی یا پیمانکاری که در جستجوی کسب اطمینان از وضعیت خود در زمینه مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست می باشند و همچنین اثبات پایبندی سازمان ها به این اصول نزد مراجع برون سازمانی نظیر قانونگذاران ، مشتریان ، همکاران و بیمه گران مورد استفاده قرار میگیرد.

با توجه به نزدیک بودن به استانداردهای ISO 14001 و OHSAS 18001 سیستم HSE علاوه بر موارد موجود در این دو استاندارد ، شامل بندهای دیگری نظیر مدیریت تغییر و یکپارچگی سرمایه می باشد که کاربردهای وسیعی در سطح سازمان دارند، از بارزترین این کاربردها می توان به کاهش حوادث ، کاهش هزینه ها (جریمه ها و حوادث) ، مدیریت و ارزیابی دقیق تر بر عملکرد HSE پیمانکاران اشاره نمود.