سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین مواد غذایی ISO 22000

ISO 22000

ایمنی مواد غذایی برای تمامی سازمان هایی که مواد غذایی را تولید ، تامین یا حمل میکنند و در نهایت مصرف کنندگان مواد غذایی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.امروزه این سازمان ها ، نیاز روز افزون به شناسایی و کنترل خطرات مواد غذایی را به خوبی دربافته اند.این الزام برای انواع سازمان های زنجیره تامین مواد غذایی از تولیدکنندگان اولیه مواد غذایی ، تولیدکنندگان خوراک دام و طیور ، عوامل حمل و نقل و انبارش و پیمانکاران فرعی گرفته تا خرده فروشان و محل های ارائه خدمات غذایی کاربرد دارد.سازمان های دیگر موجود در این زنجیره نیز مانند تولیدکنندگان تجهیزات ، مواد و ظروف بسته بندی ، شوینده های مورد استفاده برای ماشین آلات مواد غذایی ، مواد نگهدارنده ، افزودنی ها و اجزای اصلی موجود در ترکیب مواد غذایی در این گروه قرار می گیرند.

استاندارد ISO 22000 یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی است که ساختار استاندارد ISO 9001 در تدوین آن به کار گرفته شده است.این استاندارد ، اصول سیستم شناسایی خطرات و نقاط کنترل بحرانی ( HACCP)  و موارد کاربردی مندرج در شاخه مواد غذایی را با برنامه های لازم برای کنترل و کاهش خطرات شناسایی شده تلفیق می نماید.