مأموریت ما حمایت از سازمان­ها و مشتریان آنهاست، با مشاوره اثربخش، به سازمان­ها فرصت می­دهیم تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، فعالیت­های ارزش افزا را تقویت نمایند.

ماموریت

مأموریت ما حمایت از سازمان­ها و مشتریان آنهاست، با مشاوره اثربخش، به سازمان­ها فرصت می­دهیم تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، فعالیت­های ارزش افزا را تقویت نمایند.

مأموریت ما افزایش سطح کیفی و بهبود رقابت پذیری محصولات و خدمات سازمان­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی، پشتیبانی و ایجاد انگیزه­های بهبود مستمر سیستم­های مدیریت و در نهایت اخذ گواهینامه­ های بین­ المللی معتبر در راستای حمایت از تجارت آزاد محصول در بازار جهانی می­باشد.