مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 ISO 9001:2015 دوره آموزشی مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی
گواهينامه: گواهينامه بين المللي رجیستر شده
ظرفيت: 20 نفر
هدف دوره آشنایی و آموزش مخاطبین با نحوه مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2015

محتوی دوره:

  • پیدایش مدیریت کیفیت و روند توسعه بوجود آمدن آن
  • اصول سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015
  • رویکرد فرآیندی در سیستم مدیریت کیفیت 
  • تفکر مدیریت ریسک در استاندارد ISO 9001:2015
  • تعریف و چگونگی شناسایی حوزه و موضوعیت ( Context)
  • مدیریت تغییر
  • مدیریت دانش
  • تشریح الزامات و بررسی تغییرات و تاکیدات انجام شده در استاندارد  ISO 9001:2015
ثبت نام در دوره

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
همراه:
عنوان دوره:
توضیحات: