کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSP

MSP آشنایی کاربردی با نرم افزار
عنوان - ايجاد پروژه و مشخصات آن - تعريف ساختار شكست كار (WBS) - تعريف فعاليتها و روابط آن - تعريف و تخصيص تقويمهاي كاري - محدوديتها (Constraint) - فعاليت هاي ادواري - ايجاد برنامه مبنا (Base Line) - نظارت و كنترل پروژه (Updating)

بایادگیری نرم افزار MSP میکرو سافت پروجکت ( آموزش MSP ) و کسب مهارت در کنترل پروژه قادر به زمان بندی و کنترل بهینه هر گونه پروژه خواهید بود .
چگونه برنامه ریزی و کنترل پروژه را با نرم افزار میکروسافت پروجکت انجام دهیم ؟
نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت پروجکت محبوب ترین برنامه نرم افزار برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه  ها، مدیریت منابع، پیگیری پیشرفت فعالیت ها ، مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها می باشد

ثبت نام در دوره

نام:
نام خانوادگی:
شماره تلفن:
همراه:
عنوان دوره:
توضیحات: