اخبار


24
تير
96

برگزاری بیست و نهمین دوره آموزشی HSE در ارومیه

برگزاری بیست و نهمین دوره آموزشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE در ارومیه توسط شرکت بهسان کیفیت آسیا با همکاری مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار